Over Almelo Doe(t) mee

Almelo Doe(t) mee’ is er om inwoners ouder dan 18 jaar met weinig geld de mogelijkheid te bieden om mee te doen aan activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. We doen dat door tegoedbonnen (vouchers) beschikbaar te stellen als het binnen de regels en voorwaarden valt. Wij hebben een winkel aan het Zwanenbelt 39 (ingang Holtjesstraat) waar we inwoners kunnen ontvangen. Almelo Doet Mee doet dit werk in opdracht van de gemeente Almelo.

Het is een uniek initiatief, juist omdat het van en voor de inwoners is. Niet de professionals maar de inwoners zelf zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze activiteiten.

‘Almelo Doe(t) mee’ wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

De vrijwilligers zijn erg betrokken en komen grotendeels uit de doelgroep. Zij weten hoe het is om van weinig geld rond te moeten komen en kunnen u ook tips en adviezen geven. Je kan bij ons andere mensen ontmoeten, de koffietafel staat centraal, daar groeien ideeën en activiteiten.

‘samen meer en samen beter worden’.

Almelo Doe(t) mee’ is er voor jou!

Als je meedoet aan een activiteit zal je merken dat dit je goed doet. Je komt in contact met anderen die dezelfde interesse hebben.

Mocht je problemen of moeilijkheden hebben met bijvoorbeeld, lezen en schrijven, het huishoudboekje, juridische kwesties, of andere zaken dan kunnen wij je ook doorverwijzen naar andere instanties die je kunnen helpen. De koffie staat klaar en een praatje is gratis.

Informatie document ANBI

Algemene gegevens:
Naam instelling: Stichting Almelo Doet Mee
Publieksnaam: Almelo Doet Mee
Adres: Zwanenbelt 39
7607 JW Almelo
tel. 0546 – 706519
e-mail [email protected]
KVK-nummer: 90913337
RSIN: 865495932
Rekeningnummer: NL 18 RABO 0368966003

Bestuurssamenstelling
Voorzitter a.i.: J.A.M. Buijs
Secretaris en penningmeester: J.A.M. Buijs

 

Beleidsplan
Almelo Doet Mee (ADM) geeft uitvoering aan de beschikking van de Gemeente Almelo inzake het ondersteunen van inwoners van Almelo met een smalle beurs. Middels het verstrekken van vouchers (tegoedbonnen) bieden wij de mogelijkheid om mee te doen aan (groeps) activiteiten op het gebied van o.a. sport, kunst, cultuur en recreatie.

De hoofdtaak van ADM omvat het helpen en informeren van inwoners om binnen de regels en voorwaarden gebruik te kunnen maken.

Het beleid van ADM is er op gericht om niet alleen de regeling goed toe te passen maar ook om de inwoners van Almelo bij deze activiteiten te betrekken. Hiernaast probeert ADM ook met nieuwe aanbieders van de activiteiten het aanbod te vergroten. Ontwikkelingen op dit gebied worden in nauw overleg met de Gemeente Almelo gevolgd.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding welke valt binnen de fiscale regels voor vrijgesteld vrijwilligersvergoedingen.

Almelo,
Stichting Almelo Doet Mee
J.A.M. Buijs Secretaris en Penningmeester

Exploitatierekening
Almelo Doet Mee
Staat van baten en lasten
2023 2022
 

Subsidies

 

230.331

 

225.185

salaris/socialelasten 15.625 11.895
Kosten vouchers 112.403 113.998
Overige kosten 60.378 54.340
Som der exploitatielasten 188.406 180.233
Exploitatieresultaat 41.925 44.952
Overige financiële baten -104 -454
-104 -454
Resultaat 41.821 44.498
Deze exploitatierekening betreft de werkgroep Almelo Doet Mee(onderdeel van Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersoverganisatie (Almelo Sociaal)

Per 1 januari 2024 zijn de activiteiten van deze werkgroep volledig overgenomendoor de Stichting Almelo Doet Mee.

 

Route

Onze partners

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief

Copyright Almelo doe(t) mee 2024